Portal universitetdə keçirilən tədbirlərin idarəedilməsi məqsədilə yaradılıb. Belə ki, tədbirlərin elanı, qeydiyyatı, məqalələrin göndərilməsi, elmi heyət tərəfindən araşdırılması, məqalələrin qəbul edilməsi haqda nəticələr, bəcik və sertifikatların online verilməsi portal vasitəsi ilə həyata keçiriləcək. 

İstifadəçilər aşağıdakı mərhələlərə diqqət yetirməlidilər.

  • Saytda qeydiyyat (diqqət: əgər saytda qeydiyatınız vardısa təkrar qeydiyyat lazım deyil)
  • Konfransın təqvimi ilə tanış olmaq
  • Məqalələrin tərtibi haqda qaydalar və şablon (standart) forma ilə tanış olmaq
  • Məqalələrin göndərilməsi
  • Məqalə haqda elmi heyətin araşdırma nəticəsini əldə etmə
  • Məqalənin elmi heyət tərəfindən qəbul olmasına əsasən PowerPoint və ya Poster faylının göndərilməsi.
  • Tədbirə giriş vəsiqəsi, iştirak setrifikatının saytdan çap edilməsi
  • Tədbirin 70% vaxtında iştirak  etməsi şərti ilə sertifikatın təsdiqi