Hörmətli istifadəçilərin nəzərinə çatdırılır !!!

 “Akademik Cəlal Əliyev və bioloji müxtəlifliyin genetik ehtiyatları” 

mövzusunda elmi praktiki konfransına məqalələrin göndərilmə vaxtı sona çatdı.

Təşkilat komitəsi vaxtında və qaydasında məqalələri göndərənlərə minnətdarlığını bildirərək, qalan məqalələrin göndərilməsini növbəti konfranslarda xahiş edir.

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

ölkənin elminin inkişafı yolunda çalışanlara müvəffəqiyyət arzu edir.